uvodni_text

Telátko popleta rádo pomáhá

Není to jen titul jedné knížky ze souboru Telátko popleta, maminka kráva, tatínek bejk a maminka příroda.

Je to i skutečnost.

Telátko popleta se s maminkou krávou a tatínkem bejkem rozhodlo,

že 10 % z veškerého prodeje za rok věnuje potřebným dětem.

telatko popleta 

Zpět do obchodu